Essi Peltonen

Essi Peltonen on valmistunut kuvataitelijaksi Turun Ammattikorkeakoulusta.

Essin maalaustyyli on spontaani ja teosten värienkäyttö on rohkeaa. Toistuvia aiheita ovat abstraktiot, kasvokuvat ja figuurit. Taiteilijan omien sanojen mukaan pyrkimyksenä on kuvallistaa kasvojen ja naisfiguurin avulla sommitelmissa erilaisia olemisen ja olemassaolon tunnetiloja.

"Minulle värit, ilmeet ja asennot ovat väylä tunteiden ilmentämiseen. Yhdistelen maalauksissani usein realistista ilmaisua ekspressiiviseen ja sattumaa hyödyntävään maalausjälkeen."